Kitaplar

Kitaplar

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri – Teknikleri (2017). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık (11. Basım).
 • Siyasal İletişim (2017). Ankara: Nobel Yayıncılık (gen. 7. basım).
 • İletişime Giriş (2016). İstanbul: Hiperlink Yayınları (gen. 6. basım).
 • Araştırmanın Yazılması ve Sunumu (2015). İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Televizyon ve Radyo Yayıncılığı (2013). İstanbul: Hiperlink Yayınları (gen. 5. basım).
 • Radyo Yayıncılığı (2013). Ankara: Nobel Yayıncılık. (gen. 5. basım)
 • Siyasette Etkili İletişim (2011). İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Araştırma Yöntemleri Teknikleri ve İletişim (2002). Ankara: Turhan Kitapevi (3. basım)  (1. basım 1984, İLAD).
 • Kırsal Kesim Kadınının İstihdama Katılması (2000). Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Türkiye’de Televizyon Yayınlarının 30 Yılı (1999). Ankara: TRT Basılı Yayınlar Müdürlüğü.
 • Radyo-Televizyon…Yasal Düzenlemeler (1996) (der.), Ankara: Ankara Üniv. İletişim Fakültesi Basın Yayın Araştırma ve Uygulama Merkezi.
 • Elektronik Yayıncılıkta Temel Bilgiler (1995). Ankara: Ankara. Üniv. İletişim Fakültesi Yayınları No:5 , (3. basım) (2. basım, 1981, TRT; 1. basım 1976 “Radyo ve Televizyona Giriş”, Ank. Ün. Basın Yayın Yüksekokulu).
 • Medyada Cinsiyetçilik (1997).  Ankara: Başbakanlık Kadının Sorunları ve Statüsü Genel Müdürlüğü (KSSG).
 • Televizyon Programlarında Geleneksel Kültür: Türk Televizyon Programlarının İçerik Analizi (1991). (Nur Betül Çelik, Nilüfer Timisi ile birlikte) İstanbul:   TÜSES.
 • Radyo Programcılığı (1985). Ankara: Ank. Ün. Basın Yayın Yüksekokulu Yayınları.
 • Toplumsallaşma ve Kitlesel İletişim (1982). Ankara: Ankara Üniv. Basın Yayın Yüksekokulu Yayınları, No: 2.
 • Radyo ve Televizyon ile Eğitim (1982). Ankara: Ankara Üniv. Eğitim Fakültesi EFAM Yayınları, No: 2.
 • Televizyonun Türk Toplumuna Etkileri (Önder Şenyapılı ve İnci Gürel ile birlikte) (1977). İstanbul: Karacan Yayınları, (2. ödülü).
 • Televizyonun Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi (1975). Ankara: TODAİE Yayınları No:148 (doktora tezi).
 • Radyo ve Köy Yayınları (1968). Ankara: TRT Merkez Program Dairesi Yayınları, No:11.(çoğaltma).

 

Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 • “Foundation Universities in Turkey” (2012). in ECREA Congress / İstanbul.
 • “Kurtlar Vadisi Dizisinin Gençliğe Etkisi” (2007). Manas Üniversitesi, Bişkek /Kırgızistan.
 • The Research on Women in Turkish Media“ (2006). in ‘the Breaking the Glass Ceiling Congress by EMU-WS (TRCNC) as the first keynote speaker.
 • Alienation and Women”, in ‘Congress on Women’ (2004). by EMU-WS (TRCNC) (as key-note speaker).
 • World Congress on Women “(1995). in Beijing, China (as participant).
 • Broadcasting in Turkey” (1994). in “Media in Turkey” conference, Department of Asian and Middle East Studies, University of London.
 • “Television Viewing in Turkey” (1986). Center of Oriental Studies, University of Pennslyvania, Phidelphia, USA.
 • “Distance Education in Turkey”, American Seminar on “The New Communication Technologies”, Salzburg, Austria.

 

Yazılan Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

“Türkiye’de Yetişkin Eğitimi” (1988). Yetişkin Eğitimi, Berlin (Almanca).