Eğitim

Eğitimi:

 • Üniversite (1964): Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Diplomasi ve Dış Münasebetler Şubesi  / ANKARA
 • Lise (1960): Ankara Kız Lisesi / ANKARA
 • Ortaokul (1957); Ulus Ortaokulu / ANKARA
 • İlkokul (1952): Yeniokul /  TRABZON

 

Akademik Kariyeri

Prof. Dr. Aziz Akademik kariyerine 1969 yılı Mayısı ayında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda başladı. Aynı Üniversite doktora, doçent ve profesör unvanlarını aldı.

 • 1966-73 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari ve Siyasi Bilimler Doktora unvanı (tez başlığı): Televizyonun Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi”
 • 1980 Ankara Üniversitesi Doçentlik unvanı ( tez başlığı): “Kitlesel İletişim ve Toplumsallaşma”
 • 1988 Ankara Üniversitesi Profesörlük unvanı

 

Yönetsel Görevleri:

 • 2015 – (devam): Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan V.
 • 2013-2014: İstanbul Gelişim Üniversitesi İİSBF Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı
 • 2010- 2011 (Eylül): Üniversitelerarası Kurul Üyeliği (Yeni Yüzyıl Üniversitesi temsilcisi olarak)
 • 2010- 2011 (Eylül): Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı
 • 2009-2011: Üniversitelerarası Kurul Doçentlik İletişim Alt Komisyon Üyeliği
 • 2007- 2010 (Ocak): İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Kurucu Dekanı
 • 2009 (Şubat)-2009 (Eylül): İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
 • 2007-2009: İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • 2006 -2007: Doğuş Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı
 • 2000- 2006 (Ağustos): Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı
 • 2000 (Ağustos)- 2005(Haziran): Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı (Halkla İlişkiler ve Tanıtımdan sorumlu)
 • 1997 – 2000: KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı (Ankara Üniversitesinden izinli)
 • 1996 – 1997: KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi İletişim Çalışmaları Bölümü Başkanı (Ankara Üniversitesinden izinli)
 • 1992 -1995: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı
 • 1985-1992: Basın Yayın Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Bölüm Başkanı
 • 1981-1983: A.Ü. Basın Yayın Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
 • Çeşitli zamanlarda yüksekokul, fakülte yönetim kurulu, fakülte kurulu, üniversite yönetim kurulu ve senato üyelikleri.

 

Diğer  görevleri ve faaliyetleri:

 • 2016- (devam): İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  Yayın Komisyon Üyesi
 • 2016- (devam): İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Komisyon Üyesi
 • 2016 – 2017 İLDEK (İletişim Dekanları Yürütme Kurulu) Başkanı
 • 2007 – 2010: Arelhaber: Genel Yayın Yönetmeni.
 • 2001 – 2006: “Yeditepehaber “, Genel Yayın Yönetmeni (23. sayı).
 • 2001- devam: KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Çalışmaları     Merkezi (DAÜ- KAUM) Onursal Başkanı
 • 1998 -2000: KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Trafik Araştırmaları ve Merkezi kurucusu ve Müdürü
 • 1997-2000: KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ  Kadın Çalışmaları Merkezi / Women Studies / DAÜ- KAUM) kurucu Müdürü
 • 1998 –2000: Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) “Gündem” gazetesi genel yayın yönetmeni
 • Ankara, Gazi, Galatasaray, Maltepe, Kocaeli, Kültür, Yeditepe Üniversiteleri İletişim Fakültelerince çıkarılan iletişimle ilgili bilimsel dergilerde danışma ve yayın kurulu üyeliği / hakemliği (devam ediyor)
 • 1999- devam): DAÜ (KKTC) Kadın / Woman 2000 Dergisi Akademik Danışma Kurulu Üyesi
 • 1994-1997 Devlet Bakanlığı İnsan Hakları Yüksek Kurulu Üyesi
 • 1993-1997 Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi
 • 1993-1997 Ankara Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi (KASAUM) kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesi
 • 1992 – 1995: A.Ü. İletişim Fakültesi uygulama gazetesi “Gündem”in Genel Yayın Yönetmeni
 • 1994-1995: Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Danışmanlığı
 • 1989-1995: Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi
 • 1988-1989: Ankara Belediyesi Radyosu Danışmanı.

 

Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler:

İLAD  ile ilişkiler:

1989 – devam; İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) Kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu üyesi

1995 – 1997: İLAD  Başkanı

2010 – 2014: Başkan Yardımcısı

2014 – devam: İLAD Başkanı

İLAD Hakkında kısa bilgi

İLAD, 1989 yılında Dr. Hıfzı Topuz  önderliğinde, iletişim sektöründen ve iletişim akademik çevresinde  çalışanlar tarafından kurulan bir  sivil toplum kuruluşudur. Amacı, iletişim eğitimi ve iletişim sektörüyle ilgili çalışmalar yapmaktır. 2015 yılından beri de Türkiye’de iletişim eğitiminde akreditasyon çalışmalarıyla yoğun olanak çalışmaktadır. Konuyla ilgili geniş bilgi için şu iki Web sitesi ziyaret edilebilir  www.ilad.org.tr  ve www.iledak.ilad.org.tr .