anasayfa.jpg

2000’li yıllara doğru iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler adlandırılırken çağımıza “iletişim çağı” tanımlaması yapılıyordu. Ancak, 2000’li yıllarla birlikte İletişim teknolojisindeki akıl almaz hızlı gelişmeler ise, 21. yüzyılımızı -henüz adlandırılmadı ama- “ileri iletişim çağı” denilecek düzeye getirmiş durumda.

Kuşkusuz bu teknolojilerin içerisinde toplumların iletişim alışkanlıklarını değiştiren iki önemli gelişme; cep telefonu ve İnternet’in toplum yaşamında giderek yaygınlaşması, diğer iletişim yöntem ve tekniklerini önemsizleştirmesidir. İnternetin, pek çok iletişim kanalını bünyesinde toplayabilmesi ile klasik iletişim kalıpları, kanalları değişmiş; bu durum adeta bir devrim yaratmıştır.

Yüzyılda gazetelerin, radyoların, televizyonların ve diğer iletişim tekniklerinin yaptığı toplumsal etkiyi, 2000’li yıllarda kendinden önceki tüm iletişim ve kitle iletişim yöntem ve tekniklerini kullanarak gerçekleştirmektedir. Bu teknolojinin toplumsal yaşamdaki en önemli göstergesi ise kişilerin, grupların, sivil ve kamu kurum ve kuruluşların kendilerini özgürce anlatmaları, tanıtmaları, demokratik yaşama katılabilmelerine olanak tanımasıdır. Bu özgürlüğün somutlaştığı en önemli olgu ise web sayfaları, siteleridir. İletişim alanı ile ilgili olarak bu olanaktan -geç de olsa- ben de yararlanmak istedim.

Sitenin amacı, iletişim alanı ile ilgili 40 yıla yakın bilgi ve birikimi sizlerle paylaşmak… Akademik yaşam, akademik çalışmalar, hatta biraz da özel yaşam, hobiler, iletişim, medya ve  toplumsal olaylarla, konularla ile ilgili  görüşler, yorumlar. Sitemin, siz dostların, arkadaşların hatta sevgili eski ve yeni öğrencilerimizin, site ziyaretçilerinin katkılarıyla  daha da gelişeceğine, zenginleşeceğine inanıyorum.